O biznis planovima

plan

Zašto su vam potrebni biznis planovi i kako se izrađuju?

Imate sjajnu ideju za početak biznisa.Potrebna su vam sredstva da je realizujete,ali ne znate odakle da počnete.Za početak,da bi se prezentovali bankama ili investitorima,biće vam potreban biznis plan sa detaljno razrađenim opisom vaše ideje.Kako da ga sastavite?Neke banke ili institucije već imaju formu plana koju je potrebno popuniti,međutim,u najvećem broju slučajeva moraćete sami da ga sastavite.Ili da angažujete stručno lice da to uradi za vas.Ako ga radite sami,trebate ga koncipirati tako da pokažete da je vaša poslovna ideja održiva.Biznis planom,vi opisujete vaš poslovni cilj,način na koji ćete doći do njega i sredstva koja će vam za to biti potrebna.Na početku je važno da detaljno opišete svoj proizvod,Zatim predstavljate marketing strategiju kojom planirate da dođete do kupaca.I na kraju.najvažniji dio plana, finansijske projekcije vašeg biznisa.

 

Osim za početak novog biznisa,biznis plan će vam biti potreban i ukoliko uvodite nove proizvode,proširujete proizvodnju ili usluge i za to su vam potrebna kreditna sredstva.Princip izrade je isti kao i kod start up preduzeća,gdje takođe trebate prikazati vaš posao profitabilnim i održivim.

Mnoga preduzeća izrađuju biznis planove za svoje interne potrebne,Njime definišu kratkoročne ili srednjoročne poslovne ciljeve,I prate ostvarenja istih.Gotovo sve ozbiljne kompanije izrađuju interne biznis planove.

Neprofitne organizacije,udruženja građana i razna druga udruženja će trebati biznis plan ukoliko apliciraju za dodjelu sredstava iz vladinih ili drugih fondova.Vaš biznis plan bi trebao još da pokaže koju će društvenu korist imati vaš projekat.

Plan ne treba da bude ni kratak ni opširan,optimalno je između 20 i 25 stranica.Ne postoji jasno definisana forma kako bi trebao izgledati.Vi kreirate formu.Međutim,trebalo bi da se vaš plan sastoji iz određenih elemenata.

Na našem sajtu možete da se upoznate sa osnovnim elementima biznis plana.

Kako da povećate profit svog biznisa