Izrađujemo za vas biznis planove

START UP

Izrađujemo biznis planove za početak novog posla(start up),bilo da je finansiran od strane banke,investitora ili putem projekata samozapošljavanja.

KREDITNA SREDSTVA

Izrađujemo biznis planove za preduzeća koja uvode novi proizvod ili uslugu i za tu djelatnost se finansiraju putem komercijalnih kredita.

DONACIJE

Izrađujemo biznis planove za udruženja ili organizacije koje se finansiraju iz fondova ili putem donatorskih sredstava.

Kako da sastavite biznis plan?

Da bi vaš plan bio dobro urađen,trebalo bi da se sastoji iz nekoliko osnovnih elemenata.

Rezime biznis plana
Rezime biznis plana

Rezime biznis plana

Rezime biznis plana se u pravilu sastavlja na kraju,ali se prezentuje na početku,odmah iza osnovnih podataka.

Taj dio poslovnog plana bi trebao da sadrži slijedeće:

 • Poslovni ciljevi (Šta vaše preduzeće želi da radi?)
 • Opis proizvoda ili usluga (Šta prodajete i zbog čega je to drugačije?)
 • Ciljno tržište (Kome prodajete?)
 • Marketing strategija(Kako planirate doći do kupaca?)
 • Finansijske projekcije (Koliko vam sredstava treba,u šta ih planirate uložiti,predviđeni profit)

Podaci o preduzeću

Nakon rezimea,prezentujete svoje preduzeće.U ovom dijelu treba da unesete slijedeće podatke:

 • Naziv preduzeća
 • Djelatnost kojom se bavite
 • Sjedište i kontakt podatke(telefon,e mail,web site)
 • Strukturu vlasništva
Poslovni plan
Podaci o preduzeću
Biznis ideja

Opis vaše poslovne ideje

Ovaj dio biznis plana treba da odgovori na dva najvažnija pitanja: Ko  vi i šta planirate da radite?

Zbog čega ste drugačiji i zašto je dobra ideja investirati u vaš projekat?

Osnovne informacije o vašem poslovanju,poslovne ciljeve,vaš tim uključujući ključno osoblje.

Istraživanje tržišta

Istraživanje i analiza tržišta predstavljaju ključni dio vašeg plana.U ovom dijelu se opisuje veličina tržišta,analiza pozicije vašeg proizvoda/usluge i pregled konkurentskog okruženja.Potencijalno tržište je koliko ljudi treba vaš proizvod/uslugu,odnosno ko je ciljna grupa konzumenata vašeg proizvoda.

Istraživanje tržišta
Istraživanje tržišta
Biznis plan Banja Luka
Marketing strategija

Marketing strategija

Većina marketinških planova uključuje informacije o četiri teme:

 • Cijena odnosno koliko koštaju vaši proizvodi
 • Proizvod(usluga)/šta prodajete i kako se razlikujete na tržištu
 • Promocija/kako ćete svoje proizvode distribuirati kupcima
 • Mjesto/gdje ćete prodavati svoje proizvode

Promocija bi trebalo da bude glavni dio marketing strategije,ali i ostale tri oblasti trebaju da budu zastupljene.

Finansijske projekcije

Najvažniji dio biznis plana su svakakao finansijske projekcije.Finansijski dio plana se uglavnom sastoji iz tri cjeline.U prvoj se predstavljaju ulaganja u osnovna i obrtna sredstva,kao i struktura izvora finansiranja.U drugoj cjelini se predstavljaju skraćeni bilansi stanja i uspjeha sa najvažnijim bilansnim pozicijama.I treću cjelinu čini gotovinski tok(cash flow).Projekcije gotovinskog treba da budu za period trajanja kredita ili minimalno na period od pet godina.

Biznis plan Banja Luka
Finansijske projekcije plana.Izvor: www.pexels.com